Kontaktujte nás: +420778011526 | info@atelierobnovy.cz

Administrativní zajištění péče (nejen) o kulturní památky a historické objekty

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-          informace o správních řízeních

-          pomoc při vyřizování záměru s příslušnými úřady na základě zmocnění k zastupování

-          informace o možnostech čerpání příspěvků a přípravu podkladů k žádostem o dotační tituly – příspěvky na obnovu nemovitostí

 

Vzhledem k častým dotazům vlastníků kulturních památek nabízíme komplexní pomoc při administrativním zajištění péče o kulturní dědictví (odborná asistence při vyřizování Vašeho záměru s příslušnými úřady apod.), včetně pomoci při přípravě podkladů k žádostem o dotační tituly (příspěvky na obnovu nemovitostí).