Kontaktujte nás: +420778011526 | info@atelierobnovy.cz

STAVEBNĚ HISTORICKÉ PRŮZKUMY(SHP)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Posouzení aktuálního stavu objektu z hlediska stavební historie a architektury (včetně označení dochovaných hodnot architektury, architektonických detailů a prvků), posouzení jednotlivých částí stavby jako celku. Součástí SHP je důkladné zmapování historie objektu, architektonický rozbor, analýza stavebního vývoje, profesionální fotografická dokumentace současného stavu /popř. filmový záznam/ a doporučení pro památkovou obnovu a rekonstrukci. Stavebně historický průzkum je zásadním podkladem předprojektové dokumentace historických staveb.

Typy stavebně historických průzkumů: standartní (nedestruktivní), prohloubený, zkrácený, rozšířený (o sondáže /destruktivní/, spolupráci s restaurátorem či archeologem apod.). V případě potřeby můžeme zajistit (popř. doplnit SHP) o:

- dendrochronologické datování dřevěných konstrukcí,

-  restaurátorské průzkumy,

-  mykologické průzkumy.


ZAMĚŘENÍ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zaměření stavby nebo její části, zaměření krovu, zaměření fasády...


OPERATIVNÍ PRŮZKUMY (OPD)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dílčí průzkum stavby (zejména z důvodu částečné rekonstrukce / adaptace objektu).


PRŮZKUMY OMÍTEK


INVENTARIZACE HODNOTNÝCH PRVKŮ A STAVEBNÍCH DETAILŮ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tato část bývá zpravidla součástí stavebně historického průzkumu, lze ji však uplatnit též samostatně, zejména v případech potřeby odborného repasování výplní oken a dveří či vrat, kdy je nezbytné stanovit hodnotné prvky, zhodnotit jejich aktuální stav a navrhnout ideální postup jejich řemeslné obnovy.


ARCHIVNÍ REŠERŠE