Kontaktujte nás: +420778011526 | info@atelierobnovy.cz

Technické poradenství v oblasti stavebnictví, architektury a tradičních řemesel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

-          Posouzení stavu stavebních konstrukcí, zjištění příčin stavebních poruch, vypracování návrhu odstranění stavebních poruch, včetně jejich příčin

-          Konzultace stavebního záměru

-          Zpracování studie obnovy staveb

-          Návrhy na rehabilitaci architektury staveb, na základě poznání její historicky věrohodné podoby a současných možností

-          Konzultace stavebně konstrukčního a technologického řešení

-          Konzultace s projektantem v průběhu vypracování projektové dokumentace obnovy nemovitosti při respektování stanovených zásad

-          Průzkum barevnosti fasád a interiérů

-          Návrhy barevného řešení nemovitostí

 

                Významným nástrojem pro kvalitní zachování kulturních památek, ale i ostatní architektury a staveb je jejich obnova. I přes pravidelnou i méně pravidelnou údržbu jsou stavby vystaveny chátrání a čas od času potřebují odborný zásah. Nabízíme kompletní servis v oblasti technického poradenství a architektury. Zabýváme se zejména posouzením aktuální stavu nemovitosti, kde je v dohledné době investorem/vlastníkem připravována rekonstrukce (sanace vlhkosti, obnova fasády, oprava střešního pláště apod.) a následným návrhem koncepce na stavební obnovu. S touto činností máme dlouholeté zkušenosti zejména na starších stavbách a památkově chráněných objektech.

                Důležitost naší činnosti spočívá zejména v zefektivnění a zkvalitnění rekonstrukce. Mnoho vlastníků nemovitostí nemá praktické zkušenosti s obnovou staveb, popřípadě nemá čas řešit obnovu své nemovitosti do důsledků. S výsledky i cenou rekonstrukce jsou poté mnohdy nespokojeni.

                V čem spočívá naše činnost?! Na základě detailního studia stavby Vám navrhneme ideální postup prací při rekonstrukci, a to včetně návrhů v místě vhodných technologických postupů (např. u sanace vlhkosti, technologie oprav omítek a aplikace vhodných nátěrů apod.).

                Dále se velmi intenzivně zabýváme kompletní rehabilitací fasád. Řešíme technologické postupy a principy obnovy, včetně návrhů na rekonstrukci původní architektury, která byla v minulosti odstraněna (například aplikací tvrdé břízolitové omítky) nebo výrazně zjednodušena. Naše náplň též spočívá v návrhu celkového barevného řešení na základě detailní analýzy stavby, a to včetně technologie nátěrů. Proč je důležité mít k dispozici zrovna tento materiál? Poradíme Vám, jak zhotovit ideální fasádu (včetně nátěrů) tak, aby se v maximální možné míře zajistilo její správné fungování a tím i životnost. Profesionálně zpracované barevné řešení Vám navíc usnadní cestu k perfektnímu vzhledu Vaší fasády.