Kontaktujte nás: +420778011526 | info@atelierobnovy.cz

ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE (NEJEN) O KULTURNÍ PAMÁTKY


Pro vlastníky nemovitostí zajišťujeme veškerou administrativu spojenou s obnovou stavby (dotace, stavební povolení, závazná stanoviska, prohlášení stavby kulturní památkou a další). Na přání investora ho zastupujeme při jednání s úřady, projektantem nebo stavební firmou.


Administrativu zajišťujeme jak pro soukromé vlastníky, tak i pro obce či farnosti. Dlouhodobě spolupracujeme například s obcemi Suchá a Arnolec, s římskokatolickými farnostmi Stonařov, Vílanec, Petrovice u Jihlavy, Radostín nad Oslavou, nebo Pavlov.