Kontaktujte nás: +420778011526 | info@atelierobnovy.cz

PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

Kvalitní předprojektová příprava při stavební obnově kulturních památek by měla být vyžadována nejen pracovníky státní památkové péče ale i samotnými vlastníky historických objektů, neboť shromáždění všech dostupných podkladů o historickém vývoji stavby a provedení potřebných průzkumů a dokumentace stavebních konstrukcí usnadní a zrychlí následné vypracování vlastní projektové dokumentace.

 

Cílem předprojektové přípravy je vytvořit souhrnné podklady o stavbě, jejím stavebně technickém stavu a památkových hodnotách, na jejichž základě bude možné zpracovat záměr a následný projekt obnovy kulturní památky.

 

Základními nástroji předprojektové přípravy je podrobná dokumentace stávajícího stavu (zaměření, fotodokumentace, inventarizace hodnotných prvků aj.) a soubor specializovaných průzkumů (stavebně historický průzkum, statický průzkum, průzkum biologického napadení dřevěných konstrukcí, restaurátorské průzkumy a další). 

NABÍZENÉ SLUŽBY:

Zaměření

Zaměření stavby nebo její části, zaměření krovu, zaměření fasády.

Zaměření stavby je základním výchozím materiálem pro všechny následné průzkumné a projekční práce. Pro vytváření plánů historických staveb je velmi důležité zaznamenání všech detailů a nerovností, které jsou často důležitým dokladem stavebního vývoje. Starší plánová dokumentace je mnohdy schématická, někdy již ani neodpovídá aktuální podobě objektu.


Inventarizace hodnotných prvků a stavebních detailů

Nemovité kulturní památky v sobě často ukrývají množství  cenných architektonických a umělecko – řemeslných prvků. Inventarizace slouží k jejich evidenci a představě o jejich rozsahu a stavu. 


Archivní rešerše

Zpracování dějin jednotlivých objektů a historických sídel.


Stavebně historický průzkum (SHP)

Stavebně historický průzkum je zásadním podkladem předprojektové dokumentace historických staveb.


Operativní průzkum (OPD)

Dílčí průzkum stavby (zejména z důvodu částečné rekonstrukce / adaptace objektu).


Průzkum krovu a ostatních dřevěných konstrukcí

Zjišťování míry a rozsahu napadení konstrukce dřevokaznými organizmy. Kromě klasických metod je pro přesnější a kvalitnější formu diagnostiky poškození dřevěných stavebních prvků používán měřící přístroj pro odporové mikrovrtání – rezistograf. 


Stratigrafický průzkum omítek

Průzkum jednotlivých omítkových vrstev a rozsahu jejich poškození.


Studie obnovy staveb


Administrativní zajištění péče o historické objekty

Pomoc s vyřízením veškeré administrativy spojené s obnovou stavby (stavební povolení, závazná stanoviska, prohlášení stavby kulturní památkou a další).

Pomoc s vyřízením dotací na stavební obnovu objektu. Příprava podkladů k žádostem o dotační tituly.