Kontaktujte nás: +420778011526 | info@atelierobnovy.cz

     S našimi klienty často navazujeme dlouhodobou spolupráci, od konzultace stavebního záměru přes stavebně historický průzkum, další doplňující průzkumy (např. průzkum omítek, dřevěných konstrukcí a další), zeměření objektu až po studii obnovy stavby. Vyřizujeme veškerou administrativu s tímto procesem spojenou, včetně vyřízení žádostí o dotace a obstarání všech potřebných příloh. Na přání stavebníka ho zastupujeme při jednáních s úřady, projektantem, stavební firmou či dalšími subjekty.


STAVEBNĚ HISTORICKÉ PRŮZKUMY


OPERATIVNÍ PRŮZKUMY


ZAMĚŘENÍ


STUDIE OBNOVY STAVEB


PRŮZKUMY A ZAMĚŘENÍ KROVU


PRŮZKUMY OMÍTEK


INVENTARIZACE STAVEBNÍCH PRVKŮ A HODNOTNÝCH DETAILŮ


ADMINISTRATIVNÍ ZAJIŠTĚNÍ PÉČE (NEJEN) O KULTURNÍ PAMÁTKY